Petitie

Stop de Biomassacentrale in Arnhem

 

Zonder enig overleg met omwonenden heeft Provincie Gelderland een vergunning gegeven voor de bouw van een biomassacenrale op de Kleefse Waard in Arnhem.

 

Met 76 miljoen euro aan subsidie (!) wordt er een biomassa-installatie gebouwd die hout gaat verzamelen in de omtrek van 100 km rondom de centrale. Hiermee lopen onze bomen groot gevaar gestroopt te worden voor brandstof.


193 volle vrachtauto's per week gaan er heen en weer rijden!


De uitstoot is aantoonbaar giftig en schadelijk bevonden volgens het onderzoek van RIVM. Bewoners lopen risico op uitstoot van schadelijke stoffen en kunnen stankoverlast verwachten. 


De vergunningaanvraag voor de centrale in Arnhem blijkt op meerdere punten afgegeven te zijn op onjuiste of achterhaalde gegevens. Wij vinden daarom dat de biomassa-installatie er niet mag komen.

Wat zijn de gevolgen voor Arnhem & voor de rest van de wereld als we niets doen?

IPCC


Afgezien van de uitstoot van gevaarlijke stoffen boven onze stad waardoor Arnhemmers gemiddeld dertien maanden eerder dood zullen gaan waarschuwd het IPCC in hun rapport van 2019 voor een wereldwijde climaatcrisis met vergaande gevolgen als we niet vandaag nog actie ondernemen. Het IPCC rapport is gebasseerd op 6000 onderzoeksresultaten en bevat een samenvatting voor alle gemeenteraadsleden of de leden van de Provinciale Staten.


Over de hele wereld wordt op dit moment gedebatteerd over het

uitroepen van een klimaatcrisis en in Arnhem praten we over het

verbranden van 1,1 miljoen kilo bomen per week.

UPDATE (03-07-2019 11:00 uur):  5852 verzonden emails


Stuur een kant en klare actie mail aan de politieke partijen

De natuur- en omgevingsvergunningen voor de komst van de biomassacentrale zijn verleend.
De provincie en de gemeente zeggen dat er niks meer aan te doen is.
Dit klopt niet.


De vergunningen voor de biomassacentrale zijn gebaseerd op verkeerde en achterhaalde gegevens en moeten worden geactualiseerd.
De politieke partijen hebben de mogelijkheid om de omgevingsdienst opdracht te laten geven (via het college van B&W van Arnhem en/of het college van de Provincie Gelderland) de vergunningen te laten actualiseren.  Zodra het actualisatieverzoek ingediend is zal Veolia aan de actuele eisen moeten gaan voldoen zoals die bijvoorbeeld opgenomen zijn in de Wet natuurbescherming. Hiermee kunnen we dus daadwerkelijk een verschil maken.

We hebben hieronder een geautomatiseerde emailcampagne beschikbaar gesteld waarmee u heel eenvoudig, door middel van een kant-en-klare brief de politieke partijen kunt vragen om zich in te zetten voor het volk dat ze vertegenwoordigen. Ze hebben namelijk de plicht om ons als inwoners van Arnhem te beschermen. In het Algemeen Burgerlijk Wetboek staat dat de overheid de plicht heeft om voor een veilige en gezonde leefomgeving te zorgen van zijn burgers. 


Selecteer dus snel een actie brief voor een politieke partij, vul je naam en emailadres in en druk op verzenden. 
Je kunt meerdere politieke partijen een geautomatiseerde mail versturen. Dat wordt zelfs zeer op prijs gesteld. 
Ingediende Bezwaarschriften tegen de Biomassacentrale in Arnhem

Marloes Spaander van Arnhems Peil levert bezwaren in tegen de Biomassacentrale bij de Provincie Gelderland

Afgelopen vrijdag was de laatste dag waarop bezwaren konden worden ingediend tegen de vergunning van de uitbreiding van het opslaggebouw van de geplande biomassacentrale van Veolia op de Kleefse Waard.

Arnhem mag trots zijn! Arnhems Peil heeft voor 73 belanghebbende partijen de bezwaren ingeleverd bij het provinciehuis. 

Provincie Gelderland heeft ons een reactie verzonden waarin ze hebben bevestigd ongeveer 150 bezwaren te hebben ontvangen.


We hoorden later dat er nog nooit zoveel bezwaarschriften op een onderwerp zijn ingediend!

Iedereen die een bezwaarschrift heeft ingediend krijgt post op zijn adres met daarin de ontvangstbevestiging en de uitnodiging voor de hoorzitting. Iedere belanghebbende heeft het recht om zijn bezwaar te verdedigen tijdens deze hoorzitting.
Maar het is ook goed als je er gewoon bij bent om te laten zien dat we met velen zijn.

We gaan gewoon door met de petitie en er komt snel een nieuwe actie aan waarmee we de natuurvergunning en omgevingsvergunning van het hoofdgebouw gaan aanvechten. Maar voor nu staan we even stil bij dit super mooie resultaat: 150+ bezwaarschriften!

Inspraak van Marloes Spaander voor de leden van de Provincie Gelderland

Arnhems Peil


Marloes Spaander van Arnhems Peil sprak gisteren de leden van de Provincie Gelderland toe over de geplande opening van de biomassacentrale in Arnhem. Ze overhandigde 6000 e-mails van bezorgde Arnhemmers met actualisatie en intrekkingsverzoeken.

Over de hele wereld wordt op dit moment gedebatteerd over het

uitroepen van een klimaatcrisis en in Arnhem praten we over het

verbranden van 1,1 miljoen kilo bomen per week.

Waarom biomassacentrales slecht zijn voor mens & milieu

Arnhems Peil


Omdat het een moeilijk onderwerp is en je vast geen tijd hebt om honderden onderzoeksrapporten te lezen om echt te begrijpen waarom het verbranden van biomassa geen goed idee is hebben we een animatie filmpje gemaakt waarin we binnen 5 minuten tijd uitleggen waarom honderden milieuorganisaties de EU verzocht hebben om het verbranden van biomassa in biomassacentrales een halt toe te roepen. Delen wordt gewaardeerd.

Betoog Marloes Spaander tegen de biomassa-centrale van Veolia in Arnhem

Arnhems Peil


Op 19 juni 2019 is het debat over het stoppen van de opening van de biomassacentrale van Veolia in de gemeenteraad van Arnhem gevoerd. De motie om er zoveel mogelijk aan te doen om de opening tegen te gaan is met 22 stemmen tegen en 13 voor verworpen. Laten we beginnen bij het einde. Wij zijn er alsnog van overtuigd dat de biomassacentrale van Veolia niet geopend gaat worden. Marloes Spaander van Arnhems Peil zet nog eens duidelijk uiteen waarom we die biomassacentrale echt niet moeten willen.

Nieuws & CO Bus NPO Radio1 interview

Protest tegen de biomassacentrale in Arnhem.

Arnhems Peil


Actievoerders Mark Bosch van Beboud Bomen Arnhem en Marloes Spaander van Arnhems Peil spraken op de radio met Janneke Slingeland, Lid van de Provinciale Staten van Gelderland, onder leiding van verslaggeefster Saïda Maggé van de Nieuws & Co Bus. Tijdens het interview gaf het Provinciale Staten lid aan de er wel degelijk een wettelijke verplichting licht om de vergunningen te herzien en dat het verbranden van hout in biomassacentrales achterhaald en ongewenst is.

Betoog Mark Bosch  tegen de biomassa-centrale van Veolia in Arnhem

Behoud Bomen Arnhem


"...Waarom trekken andere gemeenten het lot van haar inwoners wel aan?  De vragen die elke keer weer naar boven komen zijn: waar bent u, op enkele verstandige raadsleden na, in vredesnaam mee bezig? Waarom neemt u geen maatregelen om de leefbaarheid van bewoners van Arnhem te verbeteren? Hoe komt het toch dat er bij de meesten van u nog altijd geen voortschrijdend inzicht is?.."  Hier het passioneel betoog van Mark Bosch van Behoud Bomen Arnhem.

Komst Arnhemse biomassa centrale hangt af van de provincie

RTV Arnhem


Het Arnhemse college wil zijn vingers niet branden aan uitspraken over de wenselijkheid van de komst van de biomassacentrale op het Industrie Park Kleefse Waard (IPKW). Wethouder Jan van Dellen wil opheldering van de provincie in deze kwestie. TV verslaggever Huibert Veth sprak met de wethouder van het Project Kleefse Waard, Jan van Dellen en met Mark Bosch van de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem.

Wat is een slechter idee? Kolen of Hout?

Partij voor de Dieren


Op 26 juni werd ook in de Tweede Kamer gedebateerd over de megavervuilende, bomenvernietigende en CO2-uitstotende biomassacentrales. Frank Wassenberg kaart terecht de drogredenatie aan. "Als C02 dat de afgelopen honderden jaren is opgeslagen in bomen, vrijkomt door die bomen in tien minuten te verbranden, dan is dat klimaatneutraal. Vanuit die redenatie is steenkool ook C02-neutraal, want dat is ook C02-opslag uit een ver verleden." Hij noemt zeer gerenomeerde bronnen die hout-verbranding in biomassacentrales ten zeerste afraden.

Grootschalige kaalkap, vrachtwagens vol hele boomstammen, biodiversiteit bedreigd

Zembla Bos als Brandstof


Klimaat is het thema van de kabinetsformatie. Vooral de bijstook van biomassa in kolencentrales is een heikel punt. Volgens minister Henk Kamp (Economische Zaken) is het verbranden van hout nodig om de Europese klimaatdoelstellingen voor duurzame energie te halen. Maar critici zijn bezorgd over de gevolgen van dit beleid. Nederlandse energiebedrijven zullen miljoenen tonnen hout gaan importeren. 

ZEMBLA heeft daarom onderzoek uitgevoerd naar de biomassa-industrie. Wat blijkt? Europese doelstellingen voor duurzame energie leiden tot een enorme vraag naar hout. Er gaan dagelijks vele vrachtwagens vol hout de fabrieken in. Dat hout komt niet alleen uit onze bossen maar wordt ook nog eens helemaal uit de andere kant van de wereld hiernaartoe verscheept. De oorsprong van het hout is vaak niet eens duidelijk. Eind vorig jaar besloot het kabinet 3,6 miljard euro toe te kennen voor de bijstook van hout in kolencentrales. Tegenstanders vinden dat de overheid geen geld moet steken in de bijstook, maar in echt duurzame oplossingen. Wij vinden dat ook. En jij, wat vind jij?

Zondag met Lubach - Groene Stroom - BioMassa Centrales

Groene stroom schok: Biomassa verbranden is absoluut niet goed voor het milieu.

Zondag met Lubach Groene Stroom


Lang niet alle groene stroom die Nederlanders van hun energiebedrijf inkopen, is hier opgewekt met zonnepanelen en windmolens. Vaak is de stroom opgewekt door biomassa – geïmporteerde houtsnippers, meestal – bij te stoken in kolencentrales. Biomassa verbranden zorgt op de korte termijn juist voor méér uitstoot. Daarnaast levert het leeg kappen van bossen en het vervoer van al die bomen (vaak helemaal uit Amerika) ook nog eens enorme uitstoot op.

Wie dit soort stroom blijft gebruiken, draagt niet bij aan de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. Want met de inkoop van groene stroomcertificaten en het verstoken van biomassa bouw je geen groen energiesysteem. Aan de hand van vijf groene stroomschokken laat Arjen zien dat ons energieverbruik in Nederland helemaal niet zo groen is en dat het met allerlei boekhoudkundige trucs slechts lijkt alsof we bezig zijn met het redden van het klimaat. Iets doen lijken alsof terwijl het milieu kapot gaat vinden wij niet oke. Wat vind jij?

Hoe groen is biomassa eigenlijk?

NOS hoe Groen is Biomassa


Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), stelt dat we het energieprobleem niet via de biomassaweg kunnen oplossen. In 2015 trokken ze in een visiestuk namens de Koninklijke Akademie van Wetenschappen flink van leer tegen bio-energie, met name de bijstook van biomassa in kolencentrales. Dat bedraagt 12 procent van de totale duurzame energieopwekking, zo’n 8 petajoule. Minister Kamp wil dit met subsidie opkrikken tot maximaal 25 PJ. Absoluut geen goed idee geven de wetenschappers aan.

Er gaat totaal 3,8 miljard subsidie naar de verbranding van hout en dat is echt een foute beslissing. Volgens hoogleraar Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), reken je bij biomassa verbranden met een dubbele boekhouding. De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan, is juist door biomassa te laten aangroeien. Planten en bomen moeten CO2 opnemen, zo zorgen ze voor koolstofopslag. Als je ze verbrandt, brengt je juist extra CO2 in de lucht en het duurt tientallen jaren voordat dat weer is opgenomen. Klinkt heel logisch volgens ons. Wat vind jij?

Ontbossing Nederland ligt hoger dan die in het Amazonewoud

Ontbossing Nederland erger dan Amazonewoud

de Gelderlander


Op grote schaal worden op dit moment bomen gekapt in Gelderse bossen. Het huidige tempo van de ontbossing in Nederland ligt hoger dan die in het Amazonewoud.
In Gelderland wordt de komende jaren 366 hectare bos geveld, waarvoor slechts 242 hectare aan jonge aanplant terugkomt.
60 natuurorganisaties pleitten vorige maand al voor een verbod op grootschalige kap en starten een landelijke petitie.
Ook de politieke partijen in de tweede kamer vragen zich af of het neerhalen van al die bomen echt nodig is. 

Voor natuurbeheerders is er ook een financiële prikkel. Staatsbosbeheer is zo'n acht jaar geleden veranderd van een door het Rijk betaalde beheersorganisatie in een club die deels zijn eigen geld moet verdienen. En die verdiensten moeten onder andere komen uit het kappen van hout en het verkopen daarvan aan commerciële partijen om hun eigen broek op te houden, bijvoorbeeld aan bio-massacentrales.
Met de verkoop van houtproducten zijn grote bedragen gemoeid.


Per jaar levert het kappen Staatsbosbeheer meer als 25 miljoen euro op. Daarnaast krijgen ze een veel hoger bedrag aan subsidies om Europees beleid door te voeren wat juist gericht is om meer bomen te kappen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat dit beleid geen rekening houdt met de wetgeving die bedoeld is om CO2 uitstoot te voorkomen of compenseren en vergaande consequenties zal hebben ten aanzien van de opwarming van de aarde.

BURNED: Are Trees the New Coal?

LinkTV


Een documentaire over het op industriële schaal verbranden van hout voor energie, "BURNED: Are Trees the New Coal?" vertelt het weinig bekende verhaal van de versnelde vernietiging van onze bossen als brandstof, en onderzoekt de mazen in het beleid, enorme subsidies en flagrante greenwashing van de snelgroeiende biomassa-energiesector.  Deze internationale première wordt veelvuldig gepromoot door Amerikaanse en internationale milieuorganisaties.

Partij voor de Dieren betoog Esther Ouwehand over PAS-uitspraak van de Raad van State

Partij voor de Dieren


Met mooie beloften is de natuur niet gered, oordeelt de Raad van State. Het gevolg: om verdere natuurschade te voorkomen moeten honderden projecten plots aan veel zwaardere eisen voldoen. Esther Ouwehand trapt de bal die de Raad van State voor open doel gelegd heeft knoert hard naar binnen tijdens het debat over de PAS-uitspraak in de Tweede Kamer op 20 juni. VVD en D66 krijgen er flink van langs over hun steun aan het Programma Aanpak Stikstof.

Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem Schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen

Onderzoek Stichting Arnhems Peil naar de Biomassacentrale van Veolia

Arnhems Peil


Tijdens ons onderzoek naar de biomassacentrale die binnenkort opgestart wordt in Arnhem hebben we meer dan 200 rapporten en 150 niewsartikelen gelezen waarbij we veel interessante informatie zijn tegengekomen. Hieronder een aantal voorbeelden:

De biomassacentrale van Veolia vervangt gedeeltelijk 1 van de nu op gas gestookte ketels op het industriepark Kleefse Waard. De gas gestookte ketels zullen naast de biomassaketel in gebruik blijven.
De verbranding van gas levert veel minder schadelijke uitstoot op dan het verbranden van biomassa.


De claim van Arnhems raadslid Pape (VVD) dat er 40% minder uitstoot gegenereerd zal worden door de centrale van het IPKW lijkt nergens op gebaseerd. De centrale wordt nu  gepresenteerd als een cadeautje voor het milieu terwijl het doel een flinke subsidie pot voor Veolia en Staatsbosbeheer betreft.

Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
2014-12-00-bvor-houtchips-als-brandstof-klassenindeling-en-specificaties-van-houtchips-conform-en-14961-4-15

Schone Woodchip-biomassa voor centrale in Arnhem bestaat voornamelijk uit Hele bomen

Arnhems Peil


Volgens wethouder van Dellen (VVD) worden de ovens gestookt met 'schone wood chips'. Die woodchips worden zowel van vers
als van verwerkt hout gemaakt.. Het verse hout komt voornamenlijk uit de Nederlandse bossen rondom de centrale vandaan. De rest wordt geimporteerd uit het buitenland.


Hij vergeet er echter bij te vertellen dat er wel degelijke hele bomen (van 10 tot 5o cm doorsnede - zie pagina 9) door de wood chipper gehaald worden om die 'schone woodchips'  te maken.  Dit is ook duidelijk te zien in tabel 4.2 op de afbeelding hier links.


Als u op de afbeelding klikt dan ziet u het onderliggende rapport.
Ook in het SDE-verificatieprotocol voor Biomassa uit 2019 is aangegeven dat het hier niet enkel takken of tophout betreft.


We hebben naast het rapport 30 youtube filmpjes van onder andere Staatsbosbeheer en overige leveranciers van 'schone woodchips' op onze pagina geplaatst. Ook de woodchips & pellets die we importeren blijkt van hele bomen gemaakt te worden. Zie het filmpje van Zembla die halverwege op deze pagina staat.

Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem Schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
2017-09-20-wageningen-university-and-research-het-nederlandse-bos-als-bron-van-co2-bruto-verandering-in-bos-oppervlak
2013-08-00-wageningen-university-and-research-report-climate-effects-of-wood-used-for-bioenergy-typical-carbon-increment-curves-for-an-even-aged-stand-of-trees

Bomen als Biomassa verbranden is niet de oplossing voor ons klimaatprobleem

Arnhems Peil


Medewerkers van Staatsbosbeheer en daarnaast vele wetenschappers geven aan dat het verbranden van bomen als biomassa geen goede methode is om CO2-uitstoot tegen te gaan.


Een boom neemt in de eerste 10 jaar relatief weing CO2 op. 
In de jaren daarna loopt de opname van CO2 steeds verder op en pas na ongeveer 80 jaar (afhankelijk van de boomsoort) begint die opname dusdanig weer af te nemen dat het rendabel is om de boom te vervangen. De bomen worden nu veel te vroeg gekapt waardoor de jaren van de meest gunstige CO2-opname niet benut worden.


Om de CO2-uitstoot tegen te gaan zou je die boom pas na 80 jaar moeten kappen en dan alleen om daar hout-producten van te maken (voor bijvoorbeeld de bouw). Daarmee wordt de grootste hoeveelheid CO2 ontrokken aan de lucht en blijft de CO2 opgeslagen als vast en bruikbaar materiaal. Iedereen is het er overeens dat het verbranden van houtige biomassa juist meer CO2 uitstoot produceert. 


We hebben een plaatje van de grafiek toegevoegd (Typical Carbon Increment Curves...) waarin de opname van CO-2 door bomen per jaar te zien is. Indien je op het plaatje klikt opent het acherliggende rapport.

Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem Schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
2016-03-23-rvo-green-deal-duurzaamheid-vaste-biomassa-rapportage-3-2014
2019-02-28-rvo-interpretatie-document-bij-verificatieprotocol-duurzaamheid-viaste-biomassa-voor-energietoepassingen-keten-aansprakelijkheid
2019-06-16-synbiosys-alterra-118-van-160-natura-2000-gebieden-zijn-opgenomen-in-programma-aanpak-stikstof-pas

Internationaal Consensus over Rekenmodel CO2-reductie over hele Biomassa keten ontbreekt

Arnhems Peil

In meerdere rapporten wordt aangegeven dat de gebruikte rekenmodelen t.b.v. het bepalen van de CO2-reductie zo van elkaar afwijken dat er een zeer grote slag om de arm gehouden dient te worden bij de uitkomsten van de berekeningen en is het daardoor lastig een uitspraak te doen over een gemiddelde CO2-emissiereductie voor 'hout chips' die Veolia gaat verbranden.


De EN norm om de hele supplychain te monitoren wordt in de Nederlandse houtchipsmarkt nauwelijks toegepast.
Een belangrijke reden is dat de eisen in deze norm voor veel marktspelers ingewikkeld en daardoor relatief duur zijn.


Eind 2014 zijn de politiek, de energiebedrijven en de milieu-organisaties er niet ingeslaagd om een energie-akkoord te bereiken om afspraken te maken om enkel subsidie te verlenen aan gecertificeerde en aantoonbaar duurzame bedrijven en de hele keten. Begin 2015 heeft minister Kamp opdracht gegeven voor nieuw overleg i.v.m. de ambities van het Energieakkoord.

Men heeft de afgelopen jaren getracht te borgen dat bossen niet worden gekapt voor biomassa, en dat biomassa enkel een bijproduct bij houtoogst is. Daarmee zou verzekerd worden dat biomassa netto zorgt voor minder CO2-uitstoot. Dit lijkt echter in de jaren erna niet gelukt te zijn.


Eind 2018 gaf Ronald Remijn, Lid FMN-expertgroep Circulaire en Inclusieve Economie en districtmanager van Veolia in zijn blog het volgende advies aan Minister Wiebes:

"...In juli 2018 is op hoofdlijnen het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit is de gezamenlijke uitwerking van de doelstelling om 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te realiseren. Deze hoofdlijnen worden nu doorgerekend en uitgewerkt. In 2019 start de uitvoering. De grote vraag is natuurlijk wie de rekening betaalt van het Klimaatakkoord? Minister Wiebes staat voor de keus haalbaarheid versus betaalbaarheid. We gaan dus allemaal de financiële effecten in meer of mindere mate van het Klimaatakkoord voelen. Mijn advies aan Wiebes is: laat het Klimaatakkoord het meeste erop vooruit gaan..."


In 2019 zijn de nieuwe SDE+ criteria vastgelegd. De oude SDE subsidie regeling voor de biomassacentrale van Veolia in Arnhem is bijna verlopen. Het lijkt ons een goed idee indien deze opnieuw beoordeeld gaat worden.

Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
2019-02-26-rvo-leidraad-chain-of-custody-duurzaamheidseisen-vaste-biomassa-voor-energietoepassingen-chain-of-custody

SDE subsidie gegevens Veolia Biomassacentrale Arnhem:

 • Referentie: SDE1600496
 • Thema: Biomassa
 • Categorie: 2016 thermische conversie =< 100 MWe (WKK)
 • Aanvrager Naam: Veolia Industriediensten B.V.
 • Adres: Westervoortsedijk 73
 • Postcode: 6827AV
 • Plaats: ARNHEM
 • Vermogen: 14.90 MW
 • Productie p/j: 111,750 MWh
 • Looptijd: 12 jaar
 • Subsidie (max): 76,437,000 euro

Criteria voor Subsidie Biomassacentrale Arnhem

Arnhems Peil

Veolia heeft in 2016 een bedrag van 76 miljoen euro aan subsidie toegekend gekregen voor de biomassacentrale in Arnhem.

Op 19 februari 2019 is de algemene uitvoeringsregeling (ter ondersteuning van het besluit uit 21 oktober 2017) stimulering duurzame energieproductie in gebruik genomen. Hierin zijn zeer uitgebreide en ingewikkelde duurzaamheidseisen gesteld aan het verstrekken van subsidie voor de gehele biomassa keten. 

Ook alle doelen t.a.v. de duurzaamheidseisen zijn beschreven in deze documenten waaronder de eis dat het gebruik van biomassa moet leiden tot een substantiële reductie van de uitstoot van broeikasgassen, berekend over de gehele keten, in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstof.


We zijn op dit moment aan het uitzoeken of Veolia zich dient te houden aan de nieuwe regelgeving uit 2017 en de eisen en richtlijnen uit 2019.


In de oude SDE subsidie eisen uit 2017 staat in Artikel 61 vermeld dat de subsidie-ontvanger de productie-installatie zo spoedig mogelijk na de datum van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik dient te nemen. De SDE subsidie voor de biomassacentrale in Arnhem is in 2016 toegekend. We zijn aan het uitzoeken of de aanvraag herzien dient te worden.


Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem Schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
2013-00-00-rvo-rapportage-2-green-deal-duurzaamheid-vaste-biomassa-aangetoond

Berekening duurzaamheid Biomassa is niet wettelijk vastgelegd doormiddel van rekenmodel

Arnhems Peil


Totdat er wettelijk is vastgelegd wat we binnen Nederland zien als duurzame vaste biomassa is er voor gekozen alle voor biomassa gebruikte systemen aan te merken als duurzaam zonder dat dit gebaseerd is op een rekenmodel.

Omdat er momenteel nog geen Europese criteria voor duurzame energie uit vaste biomassa bestaan, is er ook geen voorgeschreven rekenmodel voor broeikasgasemissie-reductie beschikbaar. 


In 2007 heeft Nederland het toetsingskader voor duurzame biomassa opgesteld, dat echter ook geen rekenmodel bevat. 
Daarin staat wel dat de kansen voor nieuwe bedrijvigheid in biomassa niet ten koste mogen gaan van andere belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij. Het college van B&W van Arnhem lijkt hier geen boodschap aan te hebben.

Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem Schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem Schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
2019-06-12-infomill-biomassa-definitie-schoon-materiaal-bva-vergunning-activiteiten-besluit

Welke schadelijke uitstoot kunnen we in Arnhem verwachten van de Biomassacentrale

Arnhems Peil


Uit ons onderzoek blijkt dat voor de ketelgrote die bij Veolia geplaatst is, normaliter zowel type A als B-hout gebruikt wordt. 
De definitie van biomassa in de A klasse gaat uit van "schoon" materiaal. Dus materiaal dat geen verontreinigingen bevat en er moet uitgesloten kunnen worden dat houtafval zware metalen of gehalogeneerde koolwaterstoffen bevat. A-hout bevindt zich op de  'Witte lijst'. B-hout kan verf/lak, geimporteerd of gelamineerd materiaal bevatten en staat op de 'Gele lijst' .


In de startnotitie voor de  biomassaccentrale op het IPKW is aangegeven dat de 'Witte lijst' zowel afvalstoffen als niet afvalstoffen bevat en dat de 'Gele lijst' enkel uit afvalstoffen bestaat. Daarnaast is aangegeven dat het verbruik maximaal 360 ton/dag biomassa van de ‘Witte lijst’ (zowel verse houtchips als afvalhout van de witte lijst) of ‘Gele lijst’ betreft.  


De biomassaenergiecentrale zal meer dan 100 ton per dag aan niet gevaarlijke afvalstoffen verwerken en daarom is er sprake van een MER-plicht voor de omgevingsvergunning. (dat onderzoek is echter niet uitgevoerd!)


Voor de verbranding van stoffen op de 'Gele lijst' is het Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA) van toepassing. In de vergunning voor de biomassacentrale in Arnhem ontbreken adequate monitoring voorschriften en is bovendien onduidelijk hoe er gefilterd gaat worden op die schadelijke stoffen. Ook dit zijn allemaal goede reden om de vergunning te laten actualiseren. 

Gevaren voor de Gezondheid

Arnhems Peil

De belangrijkste negatieve milieu- en gezondheidseffecten van het verbranden van biomassa bestaan uit de emissie van schadelijke stoffen, waaronder stikstof en (ultra)fijnstof en zware metalen naar de lucht.

Het gevaar van stikstof op de volksgezondheid is nu dermate bekend dat de door de World Health Organization aanbevolen luchtconcentraties de helft zijn van wat Veolia in haar vergunning aanvraag aanhoudt.

Bovendien geven de Europese normen de halve hoeveelheid uitstoot van fijnstof aan als toegestane waarde vergeleken met het luchtkwaliteitsonderzoek van Veolia. Veel van de nationale normen voor luchtkwaliteit komen direct uit Europese richtlijnen. Ze zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Wettelijke grenswaarden en actiedrempels zijn vaak een compromis tussen haalbaarheid en gezondheid. De PM10 norm die de World Health Organisation aanhoudt is met 20µg/m3 de helft van de EU norm.


Luchtverontreiniging is ook schadelijk als de concentraties stikstof-dioxiden en fijnstof onder de normen liggen. Blootstelling aan luchtverontreiniging leidt tot een levensduurverkorting van naar schatting dertien maanden voor de gemiddelde Nederlander, waarvan negen maanden door fijnstof. Langdurige blootstelling aan fijnstof kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

Sinds 12 november 2018 zijn er aangescherpte normen van kracht. In de vergunning voor de biomassacentrale in Arnhem zijn ten onrechte geen emissienormen opgenomen voor zoutzuur, zwaveldioxide, fluorwaterstofzuur, ammoniak, zware metalen en dioxinen en furanen. Dioxinen zorgen bijvoorbeeld voor problemen met de voortplanting, ontwikkeling, immuunsysteem en kan zelfs kanker veroorzaken.

2012-02-22-arcadis-nuon-biomassa-centrale-kleefse-waard-startnotitie-mer-onderzoek

MER onderzoek Biomassacentrale Arnhem

Arnhems Peil


Maart 2012 heeft de Provincie Gelderland een melding gemaakt van een voornemen van het opstellen van een m.e.r. onderzoek voor de biomassacentrale op de Kleefse Waard in Arnhem in verband met de mogelijke significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied.


Een m.e.r. onderzoek is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.  Bepalend hierbij is de activiteit (of zijn de activiteiten) waarop het plan of besluit betrekking heeft.


In de startnotitie van 22 februari zijn vervolgens nog drie redenen opgenomen om een m.e.r. onderzoek uit te voeren:

 • De biomassacentrale zal meer dan 100 ton per dag aan niet gevaarlijke afvalstoffen verwerken.
 • De afstand van 490 meter tot de dichtstbijzijnde woningen m.b.t. het luchtkwaliteit onderzoek. (de woonbotensteiger is vergeten)
 • De effecten op Natura 2000-gebieden zijn op voorhand niet uit te sluiten en er is een noodzaak om een Passende Beoordeling op te stellen.


Het m.e.r. onderzoek heeft echter nooit plaatsgevonden ondanks dat hierover in meerdere zienswijzen om gevraagd is.

Kaart luchtkwaliteit onderzoek biomassacentrale Arnhem inclusief ontbrekende meetpunten

Arnhems Peil


In het luchtkwaliteitsonderzoek voor de biomassa-centrale op het IPKW industrieterrein zijn drie meetpunten opgenomen (a,b,c) waar men mee aantoont dat op die afstanden de maximale grenswaarden die toegestaan zijn voor de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof en stikstof nét niet overschreden worden. Belangrijk is wel om te weten dat deze grenswaarden maximale grenzen zijn bepaald in  2012 en dat de Europees gestelde normen inmiddels ongeveer de helft kleiner zijn.


Volgens het onderzoek ten behoeve van de vergunning liggen de dichtsbijzijnde huizen op 490 meter van de centrale aan de Westervoortsedijk. De legenda van het kaartje van het onderzoek (zie links onder) is echter over de woningen die veel dichterbij liggen geplaatst. De locatie met woonboten (d op de kaart) in de Nieuwe haven ligt op 308 meter afstand van de biomassa-centrale en is niet meegenomen in het onderzoek. De vergunning is daarom afgegeven op onvolledige en niet correcte gegevens.


Naast de woonboten in de Nieuwe haven is ook geen meting gedaan voor de beschermde broedplaats voor de wulpen (e op de kaart) in de Nieuwe haven die binnen 415 meter vanaf de pijp van de biomassa-centrale ligt.


Kaart Biomassa-centrale IPKW Arnhem inclusief ontbrekende meetpunten bewoners Nieuwe haven
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem Schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
2018-12-31-staatsbosbeheer-jaarverslag-2018-overzicht-geconsolideerde-winst-en-verliesrekening-2017-en-2108

Financiele prikkel Staatsbosbeheer massale bomenkap voor Biomassa

Arnhems Peil


Raadslid Pape (VVD) stuurde ons een email met een link naar een artikel in de Stentor met als mededeling dat hierin een genuanceerder beeld werd gegeven dan wij stelden met betrekking tot de massale bomenkap die als brandstof bedoeld is voor de biomassacentrales.


Wij hebben het artikel geannalyseerd en zijn tot een andere conclusie gekomen.


Staatsbosbeheer heeft afgelopen jaar 27,5 miljoen euro verdiend aan houtkap voor biomassa en daarnaast nog een veel hoger bedrag aan subsidies ontvangen voor hun omstreden kapbeleid t.a.v. Natura-2000 beleid. 


Afgelopen jaren is Nederland 5.400 ha bos verloren. Uit het eigen jaarverslag over 2018 van Staatsbosbeheer blijkt dat ze zonder die miljoenen niet in staat zouden zijn om hun eigen broek op te houden.


De week erop maakte raadslid Pape een claim in de gemeenteraad waarbij ze aangaf dat de biomassacentrale voor 40% minder uitstoot zou zorgen. Ook die uitspraak wordt niet ondersteund door ons onderzoek. 

Bomenkap in Nederland

De Monitor


De hoeveelheid bos neemt af in ons land. Dit is volgens provincies en natuurbeheerders nodig omdat het bijdraagt aan de versterking van de biodiversiteit. Maar tegelijkertijd is bos weer belangrijk voor de opslag van CO2.
De Monitor spreekt met omwonenden, ecologen, Staatsbosbeheer en hoogleraar Gert-Jan Nabuurs. 
Is bos kappen wel zo’n goed idee?  En wat doen natuurbeheerders en de overheid om ons krimpende bos te behouden?

Waar komt de rest van de Biomassa vandaan?

CCTV America


Ondanks de massale houtkap in onze eigen bossen is er niet genoeg biomassa om onze ovens te vullen. De zoektocht naar biobrandstoffen heeft Europa geleid naar Amerika`s bossen zoals die bij de Nottoway River in Virginia.
Veel bomen worden gekapt met als enig doel de bomen fijn te malen tot houtpellets om ze vervolgens bij ons te verbranden. Een bosbouwgebied in Waverly, Virginia, is gekapt door het Amerikaanse bedrijf Enviva.

Voortgangoverzicht Flyer-actie Petitie Stop de Biomassacentrale

Flyer-actie tegen de Biomassacentrale


We hebben flyers laten maken met daarop alle redenen waarom de biomassacentrale op de Kleefse Waard niet in bedrijf genomen mag worden en de link naar de petitie en het bezwaarschrift toegevoegd: petitie.arnhemspeil.nl


Er is een team van 10 vrijwilligers deur aan deur in Arnhem aan het flyeren maar zoals je in het overzicht hieronder kunt zien hebben we nog flink wat hulp nodig. We hebben in een paar dagen tijd al 2250 handtekeningen opgehaald en we zouden dat graag minimaal verdubbelen. In andere steden is het al gelukt om de centrales te stoppen. Alle hulp is dus welkom en nuttig!

Meld je hier aan indien je het belangrijk vindt om ons te helpen.

Wijken overzicht Arnhem

Wijk nummer

Wijk naam

Flyer actie wijkcoordinator

Voortgang

Wijk 01

ongoing

Wijk 02

ongoing

Wijk 03

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 04

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 05

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 06

ongoing

Wijk 07

ongoing

Wijk 08

ongoing

Wijk 09

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 10

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 11

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 12

Adelheid / Sanne / Heidi

ongoing

Wijk 13

ongoing

Wijk 14

Robert-Jan


Wijk 15

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 16

Ronald

ongoing

Wijk 17

Ronald

ongoing

Wijk 18

Ronald

ongoing

Wijk 19

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 20

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 21

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 22

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 23

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 24

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Nieuws over Biomassacentrales & Massale Bomenkap in Nederland


Nieuwslinks

Officiele Documenten & Rapporten Biomassacentrale Kleefse Waard


Documenten

Docs Gemeente Arnhem over de Biomassacentrale & Luchtkwaliteit

Documenten Gemeente Arnhem

Onderzoeksrapporten & Informatie

Onderzoeksrapporten & Informatie

Medestanders tegen de verbranding van biomassa