LuchtData Project

LuchtData Project

Er zijn steeds meer zorgen over de gezondheidsrisico's die veroorzaakt worden door de uitstoot van biomassacentrales. De GGD stelt nu dat het bovendien onbekend is wat biomassacentrales met de luchtkwaliteit doen.


We weten niet precies hoe groot de uitstoot is en waar die neerslaat. Dat moet je van tevoren weten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sluit zich bij die conclusie aan. "Eerst even slim nadenken voordat je gaat toepassen".Schone lucht is actueler dan ooit. Neem de stikstofcrisis of de vervuilende uitstoot van oude dieselauto's, houtkachels en natuurlijk de giftige uitstoot van de biomassacentrales. De belangrijkste negatieve milieu- en gezondheidseffecten van het verbranden van biomassa bestaan uit de uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder stikstof en (ultra) fijnstof en zware metalen.


Het gevaar van stikstofdioxide en ammoniak op de volksgezondheid is nu dermate bekend dat de door de World Health Organization aanbevolen concentraties van de fijnstofdeeltjes PM10 en PM2,5 de helft zijn van wat in 2016 volgens de EU-norm toegestaan was. Reeds vergeven vergunningen voldoen dus niet aan de normen. Luchtverontreiniging is ook schadelijk als de concentraties onder de EU-normen liggen. Blootstelling aan luchtverontreiniging leidt tot een levensduurverkorting van naar schatting dertien maanden voor de gemiddelde Nederlander, waarvan negen maanden door fijnstof.


Langdurige blootstelling aan fijnstof kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfuncties, luchtwegklachten, hart- en vaatziekten en vroegtijdig sterfte. In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen longklachten. Deze mensen moeten soms binnen blijven omdat het buiten te vies is. Milieudefensie en Buro Blauw hebben de afgelopen jaren meerdere metingen verricht in Arnhem. Op de meeste plaatsen in onze stad komen we boven de WHO-normen uit en op een aantal punten blijkt de lucht zo ernstig vervuild te zijn dat we daar ook boven de EU-normen komen.Arnhemspeil LuchtData Project Fijnstofmeter Bouwen

Negen organisaties uit Arnhem die samen strijden tegen de biomassacentrale en voor een duurzaam bomenbeleid hebben het luchtdata project gestart waarvan we hopen dat jij met ons meedoet. We gaan samen met elkaar fijnstofmeters bouwen. 


Wij vinden dat er te weinig wordt gemeten om duidelijkheid te krijgen over de kwaliteit van de lucht die we inademen. We willen gemeente Arnhem op de fijnstofkaart zetten en daarvoor hebben we ook jullie hulp nodig. Hoe meer fijnstof-meetpunten er komen, hoe fijnmaziger en betrouwbaarder de gegevens daaruit zijn. Al die meetgegevens worden verzameld door Luftdaten.info een Citizen Science-project van de Universiteit Stuttgard. Hier worden ze geanalyseerd en in kaart gebracht. De gegevens worden ook gebruikt door de RIVM en zijn dus ook te zien op de kaart van

www.luchtmeetnet.nlwww.samenmeten.rivm.nl/dataportaal-v1.5/


De fijnstofmeters zijn binnen een uur in elkaar te zetten en kosten maximaal 30 euro. We zijn op dit moment aan het uitzoeken of we korting kunnen krijgen indien we in een grote hoeveelheid bestellen. Lijkt het jou leuk om mee te doen en zelf samen met ons je eigen fijnstofmeter in elkaar te zetten zodat die bij jou thuis kan komen te hangen? Meld je dan hier aan via de website van Arnhems Peil. Zodra we genoeg aanmeldingen hebben om een avond te vullen nodigen we je uit en zetten we samen de meters in elkaar.Hoe fijnmaziger het netwerk, hoe betrouwbaarder de gegevens. Op de officiƫle metingen die nu worden gedaan, is dit een flinke aanvulling.


Het doel van onze actiegroepen is minimaal 250 extra meetpunten in Arnhem en omgeving te plaatsen. We zoeken medestanders om de fijnstofmeters in elkaar te zetten, en deze thuis op te hangen. De resultaten zijn online te volgen.  Eigenlijk is het best een simpel systeem',  'Het enige wat je moet doen, is af en toe de sensor schoonmaken en de spinnetjes verjagen. De gemeente is enthousiast en juichen dit initiatief toe. En ook het RIVM is positief. 'Het is goed als burgers zelf gaan proberen de lokale luchtkwaliteit te meten', zegt senior scientist Joost Wesseling. Het RIVM is al enkele jaren bezig om burgers te helpen om zelf metingen aan de lokale milieu-kwaliteit te doen.Overlast Biomassacentrale Melden

Overlast van de biomassacentrale kun je op drie manier melden. Wij raden aan om alle drie de methoden te gebruiken. Maak de meldingen in deze volgorde::


  1. Klik op deze link voor de overlastmelding aan de gemeente Arnhem
  2. Klik op deze link voor de overlastmelding aan de Provincie Gelderland
  3. Bewaar de referentienummers die je hebt ontvangen van de meldingen die je bij de gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland hebt ingediend en stuur vervolgens je klacht via de email aan de ODRA: Rob.Frehe@odra.nl & neem ook ons email adres overlastveolia@arnhemspeil.nl in de CC mee indien je je klacht beschikbaar wilt stellen voor de rechtszaken tegen de biomassacentrale.
    In de e-mail aan de ODRA dien je de referentienummers van je klachten aan de Gemeente en Provincie (zie stap 1 en 2) op te nemen en liefst ook extra informatie zoals b.v. de windrichting en de waardes van je fijnstof meting  van een fijnstofmeter uit je buurt. (tip: als je op het nummer van de sensor van de meter klikt dan krijg je de grafiek van de afgelopen 24 uur te zien)