Nieuwe Haven
Nieuw Arnhems Peil op Facebook

1 ) Oude Haven

2) Nieuwe Haven

3) Verlengde Nieuwe Haven

4) Malburger Haven

5) ASM Haven

6) Defensie Haven

7) Haven van Coers


8) Rosandepolder

9) Boterdijk

10) Onderlangs

11) Rijnkade

12) Plas van Bruil

13) Grindgat

 

Nieuwe Haven / Malburger Haven van Arnhem


In 1603 werd aan de oostkant van Arnhem de Nieuwe Haven aangelegd, inclusief een nieuwe kraan in 1610. 


Nieuwe Haven

Gemeente Arnhem


In 1603 werd aan de oostkant van de stad de Nieuwe Haven aangelegd, inclusief een nieuwe kraan in 1610. 


In 1603 werd aan de oostkant van de stad de Nieuwe Haven aangelegd, inclusief een nieuwe kraan in 1610. 


Vervuiling Bilition

De Malburgerhaven, waar Billiton al die tijd zijn afvalwater op heeft geloosd, behoorde tot de top-tien van ernstig vervuilde locaties in Nederland. In 2007 werd de haven voor 11 miljoen euro gesaneerd.  Het zwaar vervuilde slib afkomstig uit de Malburgerhaven in Arnhem bevatte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De haven werd in de oorlog zwaar gebombardeerd. Het Explosieven Opruimings Commando van de Koninklijke Landmacht telde 75.000 verdachte objecten.Roei & Zeilvereniging Jason

De plannen van de gemeente met de Malburgerhaven (industrie; toenemend scheepvaartverkeer; dempen
dwarshaven) maken deze op den duur ongeschikt als roeilocatie. Het roeibestuur van Jason heeft dan ook bezwaar aangetekend tegen de verschillende bestemmingsplannen en heeft zich actief gemengd in de discussies rond alternatieve locaties met als meest beloftevol het gebied Stadsblokken/Meinerswijk.

Over ons

 

Welkom bij Nieuw Arnhems Peil

Het NAP voorziet in rivier en haven gerelateerde nieuwsberichten in de gemeente Arnhem.

 

Wie zijn wij

Wij zijn Jeroen & Marloes en wonen op een woonboot die we omgebouwd hebben tot B&B in de Nieuwehaven van Arnhem.

 

 

Ons doel

 

Arnhems Peil levert informatie over & ondersteuning aan onze rivier en havens gerelateerde activiteiten, diensten, bewoners en gebruikers.


Daarnaast steunen wij meerdere goede doelen zoals "Behoud Bomen Arnhem", meerdere "Red de bijen"  & "Weg met Plastic" projecten en "Ome Joops Tour".