Arnhemse BomenBond

Arnhemse BomenBond


De Arnhems Bomenbond is een samenwerkingsverband van groepen en actievoerders die de bomen willen beschermen en de biomassa centrale in Arnhem bestrijden. De natuur in Arnhem moet meer ruimte en respect krijgen. Ook de planten, bloemen, insecten en kleine dieren zijn belangrijk.


De bomenbond in Arnhem strijdt voor een  beter bomen en bos beleid van de Gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland. Ook instellingen, zoals het Gelders Landschap worden aan gesproken. De biomassacentrale aan de Kleefse Waard moet stoppen. Hout stoken om energie op te wekken is waanzinnig in deze tijd  waar de opwarming van de aarde een heel groot probleem is. De milieuvervuiling en CO2 uitstoot is zich tot een ramp aan het ontwikkelen.


Meer bomen laten groeien en zoveel mogelijk niet kappen is een belangrijk middel om de natuur te helpen het evenwicht te herstellen. Aan de Arnhemse Bomenbond nemen deel : Bloei! In Arnhem , Actievoerders en bomenbeschermers uit Arnhem, de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem, De Aktie Redactie Bomen en Bos, EcoVrede, Natuur & Milieu Schuytgraaf, de Tree Union, Elderveld Groen, stichting EDSP ECO en het Arnhems Peil. 


Aktie Redactie van Bomen en Bos

Aktie Redactie van Bomen en Bos in Arnhem


De Aktie Redactie van Bomen en Bos wil graag nieuws over de bomen en bossen in Arnhem en omgeving publiceren. We leven nu in een tijd van verandering waarin we beter met bomen en dieren om moeten gaan. We moeten meer te weten komen wat er gebeurt en hoe het beter kan gaan. Wij willen kritisch denken bevorderen. Door gesprekken, ondersteuning van positieve acties, maar ook door gerechtelijke procedures zullen we proberen bij te dragen aan een positieve verandering voor de bomen en bossen in Arnhem en omgeving. 


Wij zijn momenteel actief door: Mee organiseren van de strijd om de biomassacentrale op de Kleefse Waard  te stoppen en te ontmantelen. Het afdwingen van een ecologisch bomenbeleid van de Gemeente Arnhem. Ontwikkelen van een schetsontwerp voor het herstel van de ecologische verbindingen tussen Arnhem/Oosterbeek/Velp met de Veluwe.  


Behoud Bomen Arnhem


De werkgroep Behoud Bomen Arnhem is een initiatief van Arnhemse burgers. Wij hebben de afgelopen jaren het bomenbestand drastisch zien krimpen en willen die trend ombuigen naar behoud en groei. Er is nationaal en internationaal consensus over de belangrijke toegevoegde waarde van bomen in de bebouwde omgeving, als het gaat om lokaal klimaat, CO2 absorptie, het filteren van lucht, natuurwaarde en het algeheel welbevinden van de bewoners van de stad.


Mark Bosch van BBA spreekt de gemeenteraad toe


Nederland komt in opstand tegen de biomassacentrales


Arnhem is een bomenstad. Wij mogen ons daar gelukkig om prijzen, echter, de stad handelt niet naar die in Nederland unieke positie. Slordigheid en berekening zijn de trefwoorden die naar boven komen drijven als we het gemeentelijk bomenbeleid tegen het licht houden.


Op tal van plaatsen zijn om economische redenen kapitale bomen verdwenen, vaak om plaats te maken voor sprietjes, die de komende decennia niet de allure en natuurwaarde zullen hebben als hun voorgangers. En erger: , op veel plaatsen is de stad zichtbaar leger geworden, in particulieren tuinen, maar ook in “versteende” straten.


De grote boosdoener hiervoor is ons inziens de in 2013 afgeschafte kapvergunning. Wij eisen onder meer dat deze weer wordt ingevoerd en wij streven naar een cultuurverandering.


Nieuwsberichten Arnhemse Bomen Bond


2020

LET OP: Nieuwsberichten over het kappen van bomen voor biomassa en ons gevecht tegen de biomassacentrales staat voortaan op: www.biomassmurder.org

2019