Nieuws

Nieuws

 

Welkom op de website van Nieuw Arnhems Peil 

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en ondersteunen met onze vrijwilligers meerdere acties, goede doelen, projecten,

burgerparticipatietrajecten en groene organisaties in Arnhem.

27 febr - inswarmation actie XR Arnhem

Op 27 februari om 14:30 begint de inswarmation actie van XR Arnhem om de klimaatvragen en -zorgen te bespreken.


We verzamelen op de Jonas Daniel Meijerplein (tussen Dudok, Stadshuis en Eusebiuskerk) om 14:30 Maak jij je ook zorgen over je gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst? Kom dan ook!


Kies voor echt groen energieadvies

Wil je een echt onafhankelijk en groen energieadvies? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.


Wij hebben de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de groenste energieleveranciers en zijn tot de conclusie gekomen dat er maar een handjevol energieleveranciers echt groene energie leveren. 


Arnhem Direct - 14 maart KlimaatAlarm

Op 14 maart 2021 klinkt in meer dan 40 Nederlandse steden het klimaatalarm.

Ook in Arnhem pakken we dit groots aan. 


Vanaf 14:00 uur staan we in de Gelderse hoofdstad op de Markt voor het Provinciehuis stil voor het klimaat. En om precies 15:00 uur luiden we een zelf meegebracht alarm waarmee we de regering tot actie aansporen. Doe je mee?


De minst betrouwbare verkiezing

Doe mee met de "minst betrouwbare verkiezing" en nomineer jouw ambtenaar, wethouder of gedeputeerde.


Heb jij overlast ondervonden van een ambtenaar die zich niet aan de afspraken of fatsoensnormen houdt? Volg jij het Provinciebestuur op de voet en heb je een klacht over een gedeputeerde? Ben jij het moreel corrupte stadsbestuur zat?


Marcouch verdient World Mayor titel niet

Tegen alle adviezen in publiceren we vandaag onze inbreng waarom Marcouch de World Mayor prijs niet verdient.


We zijn vooraf uitgebreid gewaarschuwd maar we zouden Arnhems Peil niet zijn indien we onze goed onderbouwde mening niet zouden publiceren. Lees hier onze inbreng waarom wij vinden dat de burgemeester deze titel niet verdiend.


Arnhem in de ban van doofpotaffaire

Volledige openheid over het ‘verdwenen’ discriminatierapport. Dat is wat de gemeenteraad heeft geeist.


Het college van B&W probeerde zich nog in allerlei bochten te wringen om het rapport en de interne omgang met dit dossier zoveel mogelijk toe te dekken. De raad heeft unaniem besloten om de geheimhouding eraf te halen.


Gemeente wil meer biomassa stoken

De gemeente wil juist meer i.p.v. minder biomassa gaan verstoken en liegt hierover tegen de bewoners van Arnhem.


Tijdens het wijkgesprek over de Energie-transitie hebben wij video opnames gemaakt waaruit blijkt dat de gemeente-ambtenaren op meerdere punten onwaar-heden vertellen over het warmtenet van Vattenfall en het stoken van biomassa.


Veel kritiek op Bossenstrategie van Rijk

Er is veel kritiek op de Bossenstrategie van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).


Natuurorganisaties dringen bij de Tweede Kamer aan op uitstel. Organisaties die zich negatief uitspreken over de strategie zijn o.a. Urgenda, Natuur Alert, Probos, het landelijk Netwerk Bossen en Bomen-bescherming en de BomenBond.


Geen bewijs van pittige gesprekken

Wethouder van Dellen beweerde dat hij pittige gesprekken gevoerd heeft met zijn ambtenaren. Dit is uit niets gebleken.


Uit het onderzoek naar de doofpotaffaire van het Arnhemse stadsbestuur is door de onderzoekers geconstateerd dat ze geen enkel bewijs hebben kunnen vinden voor de beweringen van wethouder van Dellen en zijn pittige gesprekken met ambtenaren


Arnhemse Klimaatcoalitie KlimaatAlarm

RTV Arnhem publiceerde een mooie video over de Arnhemse Klimaatcoalitie en de Klimaatmars van 14 maart.


Op die dag wordt landelijk in meer dan 35 steden aandacht gevraagd voor het klimaat. De actie in Arnhem begint, net als in andere steden, om 14.00 uur en om 15.00 uur laten we met zijn allen het Klimaat Alarm horen. Doe je met ons mee?


Update Arnhemse Doofpotschandaal

Afgelopen vrijdag kwam het onderzoek naar buiten over de gang van zaken rondom het discriminatierapport.


Daar wordt onder meer in geconstateerd dat het college de raad onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd en meerdere ambtenaren zich onveilig voelen en zeggen zij geacht te worden om dingen op te schrijven die niet waar zijn.


Ecocide is een misdaad volgens de EU

Het Europees Parlement is het erover eens: natuurlijk is ecocide een misdaad en nu is het tijd om het wettelijk vast te leggen.


Het Europees Parlement heeft donderdag 21 januari 2021 alle lidstaten opgeroepen om de term ecocide als internationale misdaad te laten erkennen door het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC). Daar ga je Gedeputeerde van der Meer.


Kritiek op Arnhems Doofpotcollege

De positie van de Arnhemse wethouders Martien Louwers (PvdA) en Jan van Dellen (VVD) is onhoudbaar geworden.


De angstcultuur in de gemeentelijke organisatie, de gebrekkige informatie-voorziening aan de gemeenteraad en de discriminatie zelf zijn met de huidige wethouders niet op te lossen. Ze wisten er van maar ondernamen niets.


KlimaatAlarm Arnhem - 14 maart 2021

Op 14 maart om 2 uur komen we in actie. In 31 steden staan we stil bij het klimaat en om 3 uur laten wij het KlimaatAlarm afgaan.


Dit KlimaatAlarm zal je vanaf nu elke eerste maandag van de maand om 12 uur horen om de politiek en vervuilende bedrijven in Nederland te herinneren aan hun verplichtingen. Actie is nu nodig want de klimaatcrisis is nu! Doe jij ook mee?


VVD wederom minst integere partij

Bij de VVD draait alles om geld verdienen en welvaart. Dat trekt graaiers aan. De VVD wordt daardoor als minst integer gezien.


Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Een Vandaag onder 27.000 deelnemers. Opvallend detail is dat VVD stemmers veel minder belang hechten aan 'integriteit'. Ook bleek dat de integriteitsproblemen binnen de VVD  'algemeen bekend' zijn.


EU rapport over schade door biomassa

De verbranding van biomassa voor energie produceert veel meer broeikasgassen dan het verstoken van steenkool, olie of gas.


Het verbranden van biomassa is alleen in de EU al verantwoordelijk voor een uitstoot van meer dan 350 miljoen ton CO2 per jaar. Dat is de conclusie van een studie in opdracht van de Europese Commissie. Het WWF stelt dat dit de klimaatdoelen nekt.


Johan Vollenbroek vs Vattenfall

Johan Vollenbroek heeft aangifte gedaan tegen Vattenfall naar aanleiding van gesjoemel en eventueel fraude.


Ook heeft Johan het OM verzocht om te onderzoeken of Vattenfall valsheid in geschrifte heeft gepleegd en de emissies van kwik, dioxinen en furanen heeft verzwegen en misleiding pleegt m.b.t. de stikstofemissies van de biomassacentrale.


Wereldleiders beloven aanpassingen

Meer dan 30 wereldleiders hebben hun steun uitgesproken om de komende 10 jaar werk te maken van klimaatadaptatie. 


Daarmee moet onze leefwereld beter bestand worden tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, hevige regenval, toenemende droogte en hitte. De Wereldbank en het IMF stellen meer geld beschikbaar voor dit doel.


Vragen over gedragscode ambtenaren

Gemeenteraadsleden van Arnhem hebben vandaag weer vragen gesteld over de gedragscode voor ambtenaren.


Anderhalf jaar nadat  gemeentesecretaris van Wuijtswinkel de gedragscode voor ambtenaren geschonden heeft is de toezegging van het college nog steeds niet nagekomen om de gedragcodes voor ambtenaren nog duidelijker te maken.


Leo de Waal - hoop in donkere dagen

De Gelderlander heeft een mooi artikel over Leo de Waal geschreven die altijd klaar staat voor de daklozen in Arnhem.


Leo heeft jaren in de Nieuwe Haven gewoond en zet zich nu in om het toekomstperspectief voor daklozen in Arnhem te verbeteren. Hij is elke zondag in het Musispark met zijn kar met brood, koffie en een pan dampende soep te vinden.


Waterstand rivieren hoogst in 10 jaar

De waterstand in de grote rivieren wordt mogelijk hoger dan het de afgelopen tien jaar is geweest. 


Staatsbosbeheer, dat de uiterwaarden beheert, zegt de waterstanden momenteel nauwlettend in de gaten te houden. De hoge waterstanden hebben tot gevolg dat de meeste voetveren in Rijn, IJssel, Waal en Maas zullen uitvallen.


College ontwijkt & misleid gemeenteraad

Het college van B&W heeft de raad van Arnhem wederom van een ontwijkend, niet volledig en misleidend antwoord voorzien.


Op 16 oktober 2020 hebben we een voorstel aangedragen voor uiterwaard de Bakenhof en een verzoek bij wethouder Bouwkamp ingediend om ons in de schouwgroep op te nemen. De wethouder probeert onze inbreng echter te weren.


GroenLinks + VVD stem is pro Biomassa

Arnhemmers die net als wij dachten dat een stem op GroenLinks een stem voor Groen & Links beleid was hebben het mis.


Als we ergens spijt van hebben dan is het wel van onze stem op GroenLinks. In elk dossier waar we ons hard maken voor de gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst van onze stad stemt GroenLinks voornamelijk pro VVD-beleid.


Raad van State Stadsblokken Meinerswijk

Wij hebben net opdracht gegeven om beroep in te stellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan SBMW.


Ondanks meerdere uitspraken van de rechter en Raad van State en een interventie van de Nationale Ombudsman is er geen onderzoek gedaan naar ligplaatsen voor woonboten in Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem.


Klimaatmars Arnhem - 2021 - ACT NOW!

Op 14 maart komen we in actie. Om 14.00 h staan we stil bij het klimaat en om 15:00 h luiden we het KlimaatAlarm in Arnhem.


In heel Nederland zijn verschillende klimaatcoalities opgericht, die in meer dan 30 steden de Klimaatmars organiseren. Veilige deelname staat voorop. Vanwege corona worden er extra eisten gesteld aan deze actie. Doe je mee? Meld je dan aan!


Kappen met Kappen

Leffert Oldenkamp geldt als expert bosbeheer in binnen- en buitenland en is  helemaal klaar met het kapbeleid.


Omwonenden hebben gelijk dat ’omvorming van bos voor natuurherstel’ niet deugt”, zegt de oud-medewerker van Staatsbosbeheer. Nóg erger vindt hij het gedraal rond biomassa. Klimaat- en natuursubsidies vernielen nu natuur’.


Alerte woonbootbewoner red buurman

Door snel optreden van een buurman is voorkomen dat de bewoner van een van de woonboten in Arnhem kopje onder ging.


De drenkeling is door zijn alerte buurman die het zag gebeuren en de brandweer aan het onderlangs in Arnhem zaterdagmiddag uit het water gehaald en hoefde uiteindelijk gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Eind goed al goed.


College werkt LuchtData project tegen

De eerste opgeleverde WOB-stukken over het Burgermeetnet en de LuchtAgenda levert een duidelijk verhaal op.


Het college van B&W van Arnhem en betrokken ambtenaren hebben actief samengewerkt om ons LuchtData project tegen te werken. Zo werd geadviseerd om de subsidie af te wijzen en werd getracht de gemeenteraad te omzeilen.


Grazers blijven in vervuilde uiterwaarden

Runderen en konikpaarden kunnen blijven grazen in de uiterwaarden ook al zijn er giftige stoffen als dioxines gevonden.


De bodems van de uiterwaarden blijken op tal van plekken verontreinigd met onder meer zware metalen. De eigenaren en beheerders, zoals Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, zijn verantwoordelijk voor de dieren en vinden maatregelen onnodig.


Meld je aan bij de Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie zet zich in voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst.


We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en we mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke & eerlijke samenleving. Wil jij ook je handen uit de mouwen steken voor een gezonder Nederland?


Brief aan de Koning - Ik beschuldig!

Johan Vollenbroek heeft de Koning een brandbrief geschreven waarin hij het Kabinet Rutte beschuldigd van Ecocide.


Johan waarschuwt de Koning voor het huidige klimaat- en natuurbeleid en wijst hem op de woorden van zijn moeder uit 1989; ‘Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare - het einde van het leven zélf - tóch voorstelbaar’


Ambtenaren schepen bewoners af

Wethouder van Dellen en zijn ambtenaren doen er alles aan om de bewoners van de Nieuwe Haven af te schepen.


In 2007 is de gemeente Arnhem een inspannings- en resultaatverplichting aangegaan waar aantoonbaar niet aan voldaan is.  Desondanks worden de bewoners onder druk gezet om een veel te laag uitkoopbod te accepteren.


Vlees van koeien uiterwaarden is giftig

Vlees van koeien die hebben gegraasd in de uiterwaarden van Arnhem is mogelijk besmet met de chemische stof dioxine.


Het vermoeden bestaat dat het te hoge dioxinegehalte te maken heeft met door hoog water aangevoerd bodemslib uit de Rijn. Het vlees dat via de stadsboerderijen Presikhaaf en Korenmaat is verkocht, wordt daarom teruggeroepen.


Rapport over de problemen van Houtkap

In de eerste week van 2021 hebben we een bespreking gepubliceerd over de problemen van het huidige houtkap beleid


Het destructieve houtkapbeleid van de gemeente Arnhem is gebaseerd op een zeer achterhaalde maar lucratieve visie van het Rijk die initieel bedoeld was om er voor te zorgen dat er minder geld naar natuurbeheer hoefde.


Jaarplan Stichting Arnhems Peil 2021

Wij wensen jullie een heel gezond & gelukkig Nieuwjaar toe en hopen op een fijne samenwerking in 2021.


In ons jaarplan hebben we onze missie, visie, beleid en aanpak voor onze acties en projecten voor 2021 beschreven. Met 28 projecten beloofd het een heel druk jaar te worden maar met de steun van jullie en onze vrijwilligers wordt het een succes!


Eindejaarsafsluiting van de Federatie

Dankzij jullie inzet en ondersteuning zit het
huidige destructieve bomenkap & biomassabeleid in de schopstoel 


In 2020 hebben we gezamenlijke een groot aantal biomassaprojecten verhinderd. Het verzet tegen ontbossing & het verbranden van houtige biomassa ten koste van ons belastinggeld, onze gezondheid, de natuur en het klimaat zullen we in 2021 opschalen.