Acties

Actie pagina van Arnhems Peil


Arnhems Peil steunt meerdere goede doelen en projecten zoals "Behoud Bomen Arnhem", "Red de bijen", "Weg met Plastic" en natuurlijk "Stop de biomassacentrale". En we steunen ook de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN) met het verkrijgen van gewenste ligplaatsen waarvoor de  gemeente Arnhem al sinds 2007 een inspannings- en resultaatverplichting heeft waar zij niet aan voldaan hebben. Hieronder onze actiepagina die met de dag groeit. Mocht je een leuk idee voor een nuttig nieuw project hebben, stuur een e-mail. 


Woonbotendossier Arnhem

AWN / Arnhems Peil


In 2007 heeft de gemeente Arnhem vastgelegd dat er uiterlijk in 2012 uitzicht geboden zou worden op een gewenste ligplaats voor alle woonboten. Deze verplichting is destijds op papier gezet om te voorkomen dat woonbootbewoners in de illegaliteit zouden komen nadat de gemeente de bestaande plekken als ongewenst bestempeld had.  De nationale ombudsman heeft het al jaren voortslepende woonbotendossier van de gemeente Arnhem losgetrokken. Arnhems Peil ondersteunt hierbij alle partijen.


Stop de biomassacentrale in Arnhem

Arnhems Peil / Behoud Bomen Arnhem / BomenBond


Zonder enig overleg met omwonenden heeft Provincie Gelderland een vergunning gegeven voor de bouw van een biomassacenrale op de Kleefse Waard in Arnhem. Met 76 miljoen euro aan subsidie wordt er een biomassa-installatie gebouwd die hout gaat verzamelen in de omtrek van 100 km rondom de centrale. Hiermee lopen onze bomen groot gevaar gestroopt te worden voor brandstof.  Het gaat om het verbranden van 1,1 miljoen kilo bomen per week!   De uitstoot is aantoonbaar giftig en schadelijk bevonden.


Bomen Bond Arnhem
Bomenbond Arnhem


Arnhem is een bomenstad. Wij mogen ons daar gelukkig om prijzen, echter, de stad handelt niet naar die in Nederland unieke positie.

De werkgroep Behoud Bomen Arnhem is een initiatief van Arnhemse burgers. Zij hebben de afgelopen jaren het bomenbestand drastisch zien krimpen en willen die trend ombuigen naar behoud en groei.  Zij eisen onder meer dat de kapvergunning weer wordt ingevoerd en streven naar een cultuurverandering.

 

EDSP EcoLabel Project

Eco Label Project

EDSP / Arnhems Peil


De EcoLabel-toepassing voegt aanzienlijke waarde toe aan eco-startups en projecten door middel van een gedecentraliseerd platform waarmee eco-applicaties uitgevoerd kunnen worden die precies zo functioneren zoals ze bedoeld zijn zonder enige mogelijkheid van downtime, censuur, fraude of interferentie van derden. 


EcoLabel registreert en meet de voort- & vooruitgang  en maakt dit zichtbaar voor de stakeholders en het publiek en maakt  deze voortgang beschikbaar in cryptocurrency, digitale aandelen of contracten met behulp van Ethereum BlockChain Technology.


Freebees Project

EDSP / Arnhems Peil


Tussen 2007 en 2013 gingen wereldwijd meer dan 10 miljoen bijenkorven verloren. Deze vernietiging heeft ernstige gevolgen voor de wereldwijde ecologie en economie.   Van de 100 soorten gewassen die verantwoordelijk zijn voor 90% voedsel wereldwijd, zijn er 71 volgens VN-schattingen afhankelijk van bijenbestuiving. Als de bij uitsterft, zullen daarna veel bloemen sterven en worden de ecosystemen ernstig verstoord.   Nadat de bijenpopulaties in de winter van 2013 met nog eens 23% waren gedaald, werd een taskforce gevormd. Ze kunnen onze hulp zeker gebruiken om het probleem aan te pakken. Het FreeBees-project helpt je om je buurt bijenvriendelijk te maken.

The Road to Tawergha Project

Tawergha Foundation / Arnhems Peil


Tawergha was nog niet zo lang geleden een mooi dorp 

gelegen in een groene oase in Libiƫ. Kinderen gingen naar school en ouders gingen naar hun werk. In 2011 werd het dorp door militieleden met luchtsteun van de NATO volledig met de grond gelijk gemaakt. 1300 mannen werden zonder aanklacht gevangen genomen en op zeer brute wijze gemarteld en veel van hen zijn zonder pardon afgeslacht of worden tot op vandaag vermist. De 40.000 inwoners werden met grof geweld verjaagd en alle huizen en winkels zijn geplunderd en in brand gestoken.


Arnhems Peil ondersteunt dit doel omdat we geloven dat het Arnhemse hart groter is dan de Arnhemse stadsgrenzen en daarnaast draagt dit project bij aan opvang van migranten in land van herkomst.