Bomen Bond Arnhem

Bomen Bond (Arnhem)


De Arnhems Bomenbond is een samenwerkingsverband van groepen en actievoerders die de bomen willen beschermen en de biomassa centrale in Arnhem bestrijden. De natuur in Arnhem moet meer ruimte en respect krijgen. Ook de planten, bloemen, insecten en kleine dieren zijn belangrijk.


De bomenbond in Arnhem strijdt voor een  beter bomen en bos beleid van de Gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland. Ook instellingen, zoals het Gelders Landschap worden aan gesproken. De biomassa centrale aan de Kleefse Waard moet stoppen. Hout stoken om energie op te wekken is waanzinnig in deze tijd  waar de opwarming van de aarde een heel groot probleem is. De milieuvervuiling en CO2 uitstoot is zich tot een ramp aan het ontwikkelen.


Meer bomen laten groeien en zoveel mogelijk niet kappen is een belangrijk middel om de natuur te helpen het evenwicht te herstellen. Aan de Arnhemse Bomenbond nemen deel : Bloei! In Arnhem , Actievoerders en bomenbeschermers uit Arnhem, de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem, De Aktie Redactie Bomen en Bos en het Arnhems Peil. 


Behoud Bomen Arnhem


Mark Bosch van BBA spreekt de gemeenteraad toe

Dateline \\ News Category

De werkgroep Behoud Bomen Arnhem is een initiatief van Arnhemse burgers. Wij hebben de afgelopen jaren het bomenbestand drastisch zien krimpen en willen die trend ombuigen naar behoud en groei. Er is nationaal en internationaal consensus over de belangrijke toegevoegde waarde van bomen in de bebouwde omgeving, als het gaat om lokaal klimaat, CO2 absorptie, het filteren van lucht, natuurwaarde en het algeheel welbevinden van de bewoners van de stad.


Nederland komt in opstand tegen de biomassacentrales

Dateline \\ BBA

Arnhem is een bomenstad. Wij mogen ons daar gelukkig om prijzen, echter, de stad handelt niet naar die in Nederland unieke positie. Slordigheid en berekening zijn de trefwoorden die naar boven komen drijven als we het gemeentelijk bomenbeleid tegen het licht houden.


Op tal van plaatsen zijn om economische redenen kapitale bomen verdwenen, vaak om plaats te maken voor sprietjes, die de komende decennia niet de allure en natuurwaarde zullen hebben als hun voorgangers. En erger: , op veel plaatsen is de stad zichtbaar leger geworden, in particulieren tuinen, maar ook in “versteende” straten.


De grote boosdoener hiervoor is ons inziens de in 2013 afgeschafte kapvergunning. Wij eisen onder meer dat deze weer wordt ingevoerd en wij streven naar een cultuurverandering.


NIEUWS

Alle Nieuwsberichten

Dateline \\ Bomen Bond Arnhem


BioMassMurder Nieuwsberichten

Dateline \\ EDSP ECO


Behoud Bomen staat voortaan voorop
Dateline \\ Gelderlander

Behoud Bomen Arnhem BlogSpot

Dateline \\ News Blog

Arnhem Bomen Twitter Account

Dateline \\ BBA Twitter

Bomen Organisaties

Dateline \\ BomenStichting


Stop de Biomassacentrale Pagina

Dateline \\ Arnhems Peil

Nieuwsberichten Bomen Bond (Arnhem)


2019

LET OP: Nieuwsberichten over het kappen van bomen voor biomassa en ons gevecht tegen de biomassacentrales staat voortaan op: www.biomassmurder.org