Behoud Bomen Arnhem

Behoud Bomen Arnhem

Mark Bosch van BBA spreekt de gemeenteraad toe

Dateline \\ News Category

De werkgroep Behoud Bomen Arnhem is een initiatief van Arnhemse burgers. Wij hebben de afgelopen jaren het bomenbestand drastisch zien krimpen en willen die trend ombuigen naar behoud en groei. Er is nationaal en internationaal consensus over de belangrijke toegevoegde waarde van bomen in de bebouwde omgeving, als het gaat om lokaal klimaat, CO2 absorptie, het filteren van lucht, natuurwaarde en het algeheel welbevinden van de bewoners van de stad.


Nederland komt in opstand tegen de biomassacentrales

Dateline \\ News Category

Arnhem is een bomenstad. Wij mogen ons daar gelukkig om prijzen, echter, de stad handelt niet naar die in Nederland unieke positie. Slordigheid en berekening zijn de trefwoorden die naar boven komen drijven als we het gemeentelijk bomenbeleid tegen het licht houden. Op tal van plaatsen zijn om economische redenen kapitale bomen verdwenen, vaak om plaats te maken voor sprietjes, die de komende decennia niet de allure en natuurwaarde zullen hebben als hun voorgangers. En erger: , op veel plaatsen is de stad zichtbaar leger geworden, in particulieren tuinen, maar ook in “versteende” straten. De grote boosdoener hiervoor is ons inziens de in 2013 afgeschafte kapvergunning. Wij eisen onder meer dat deze weer wordt ingevoerd en wij streven naar een cultuurverandering.